Številne študije in mednarodne izkušnje o uporabi Efektivnih Mikroorganizmov (EM™) pri vzreji prašičev kažejo sledeče rezultate:

 • -se izboljša izkoristek krme,
 • -konzervacija krme je kakovostnejša (zmanjšanje pojava gnitja),
 • -ni pojava gnitja in plesni,
 • -so povečane produkcijske zmožnosti,
 • -se zviša kakovost mesa,
 • -povečan prirast,
 • -izboljšano splošno zdravje živali,
 • -mirnejše živali (brez stresa),
 • -zaradi zmanjšanja smradu imajo živali manj težav z dihanjem,
 • -lažja manipulacija z gnojevko (je bolj tekoča in homogena, brez skorje),
 • -povišana vrednost dostopnega dušika v gnojevki,
 • -izboljšana proizvodnja gnojil na kmetiji zaradi delovanja bakterij.
PRA_I_I_VE_JA
 • Uporabo EM™ pri vzreji prašičev razdelimo na tri segmente:
 • -optimiziranje prebave – uporaba tekočega EM ZOO™,
 • -zmanjšanje možnosti infekcij s tem ko naselimo telesa s pozitivnimi mikroorganizmi,
 • -lažja konzervacija osnovne krme,
 • -zmanjšanje smradu in pojava muh v hlevu oziroma na gnojišču, ter lažja in hitrejša rokovanje z gnojem in gnojevko.

EM™ za stabilizacijo mikroflore svinjaka


Kot pri ostalih hlevskih živalih je priporočljivo tudi škropljenje (meglenje) svinjaka, saj ima to pozitiven vpliv na počutje živali. Pozitivni mikroorganizmi padejo na vse površine, vključno na  prah v zraku. To preprečuje naselitev neželenih mikrobov. EM™ preprečuje nastanek škodljivih plinov, kot sta amonijak in vodikov sulfid ter preprečuje gnitje in razvoj muh. Naprava za škropljenje (megljenje) naj bo enostavna za uporabo in vzdrževanje. Priporočamo uporabo naprav, primernih glede na velikost svinjaka. Uporabljate lahko ročne škropilnice ali stropne šobe.

Nastil


Za nastil se največkrat uporablja slama. Priporočamo uporabo najboljše slame, saj v njej še niso naseljene škodljive glive in plesni. Pri pripravi slame priporočamo škropljenje med baliranjem in sicer z 0,1 – 0,5 litra na balo stisnjene slame, s čimer preprečimo, oziroma močno zmanjšamo možnost nastanka gliv in drugih bakterij. V hlevu pa se EM™ kolonizira s pomočjo škropljenja.

Kletke, svinjaki


Vsako nanašanje EM™ naj se izvaja na čisti in oprani površini. Površine naj se predhodno očistijo z visokotlačnimi čistilnimi napravami. Po čiščenju naj se svinjak dezinficira z razredčeno raztopino 1:10. Po čiščenju in dezinfekciji se na 1 m2 nanese 20 do 50 g EM BOKASHI™. Taka priprava svinjaka živalim nudi prijetno okolje za bivanje, saj zmanjšuje pojav stresa. Zaradi tega se živali tudi lažje osredotočijo na hrano oziroma prehranjevanje. V primeru, da se pri svinjakih z rešetkami problemi ponavljajo kljub uporabi EM™ tehnologije, se priporoča čiščenje rešetk z 1:1-2 raztopino. 1 liter take raztopine bo zadostoval za 5 m2.
Najboljše rezultate pa se dosega, če se EM™ tehnologija uporablja na celi farmi in pri vseh segmentih vzreje in pridelave.