UPORABA EM TEHNOLOGIJE PRI VZREJI GOVEDI
Odlične rezultate o uporabi Efektivnih Mikroorganizmov (EM) pri vzreji govedi potrjujejo številne študije, prav tako pa tudi mednarodne izkušnje.

Pri uporabi EM tehnologije:

 • se izboljša izkoristek krme,
 • konzervacija krme je kakovostnejša (zmanjšanje pojava gnitja),
 • ni pojava gnitja in plesni,
 • so povečane produkcijske zmožnosti,
 • se zviša kakovost mesa,
 • povečan prirast,
 • izboljšano splošno zdravje živali,
 • mirnejše živali (brez stresa),
 • zaradi zmanjšanja smradu imajo živali manj težav z dihanjem,
 • lažja manipulacija z gnojevko (je bolj tekoča in homogena, brez skorje),
 • povišana vrednost dostopnega dušika v gnojevki,
 • izboljšana proizvodnja gnojil na kmetiji zaradi delovanja bakterij.
k1

Prežvekovalci imajo posebno obliko prebavnega trakta, ki je namenjen prežvekovanju. Ko hranimo kravo, hranimo tudi njene mikroorganizme v prebavnem traktu. S prehrano prežvekovalcev vzpostavljamo okolje za obstoj mikroorganizmov. Uspešno hranjenje živali je v veliki meri odvisno od stanja in strukture mikroorganizmov v njihovem prebavnem traktu. EM PROBIOTYK™ zagotavlja primerno strukturo mikroorganizmov v prebavnem traktu, ki omogočajo normalne pogoje za prebavo. Ko mikroorganizmi svojo nalogo opravijo, nekateri izmed njih nadaljujejo pot po prebavnem traktu in se prebavijo. Mikroorganizmi so obenem lahko pomemben vir energije.

TM Uporabo EM tehnologije pri vzreji govedi razdelimo na štiri področja:

 • optimiziranje prebave – uporaba tekočega EM ZOO™,
 • zmanjšanje možnosti infekcij s tem ko naselimo telesa s pozitivnimi mikroorganizmi,
 • lažja konzervacija osnovne krme,
 • zmanjšanje smradu in pojava muh v hlevu oziroma na gnojišču, ter lažja in hitrejša rokovanje z gnojem in gnojevko.

Kako EM tehnologija uravnava prebavo:
Prebava je prebavni proces, pri katerem sodelujejo mikroorganizmi. Glede na izsledke raziskav je glavna težava, poleg kvalitete krme in njene strukture, onesnaženje krme z glivami. Glive proizvajajo strupene metabolite, ki se imenujejo MIKOTOKSINI.
Mikotoksini nastanejo v vseh krmah z visoko krmno vrednostjo in to ne glede na način konzerviranja. Najpomembnejše pri tem je, kolikšna je onesnaženost krme z mikotoksini. Krmo, ki vsebuje mikotoksine prepoznamo po sledečih znakih: seno je prašno in ima zatohel vonj, silaža ima neprijeten vonj in se dodatno segreva, močna krmila pa dobijo neprijeten vonj. Glive iz rodu Aspergillus proizvajajo aflatoksine. Ti se najpogosteje nahajajo v semenih oljnih rastlin in njihovih odpadkih, ki se pogosto uporabljajo kot krma. Zelo toksičen B1 aflatoksin, lahko povzroči odpoved jeter in je obenem tudi kancerogen. Ta organ v nadaljevanju ne more preprečiti vstopa škodljivih snovi iz prebave v telo, zaradi česar se pojavijo bolezni prebavnega traku, kot so nezmožnost prebavljanja, zakisanost ali zamaščena jetra.
Fumonizini so proizvodi gliv Fusarium monoliforme in F. proliferatum ki sta rastlinska patogena. Pogosto naselita koruzo in tako okužita koruzna zrna. Fumonizini so toksični in kancerogeni. Pri svnijah povzročajo fumonizini pljučni edem, pri konjih pa hudo nevrološko bolezen imenovano ELEM. Modra plesen (Penicillium roqueforti) in rdeča plesen (Monascus ruben) se pojavljata v vseh silažah in velika količina njihovih toksičnih metabolitov škodi. Če so mikotoksini prisotni v krmi, ali sumimo da so, se priporoča povišanje odmerka EM BOKASHI™ ali EM ZOO™ za 50 do 100%.