Kvaliteta vode

Kvaliteta vode je med najpomembnejšimi elementi za zdravje okolja in tudi nas. Naš planet temelji na kroženju vode in kljub njeni veliki pomembnosti z njo zelo nespametno ravnamo. Med to nespametno ravnanje seveda spada tudi njeno onesnaževanje. Odpadne vode iz gospodinjstev so v veliki večini sestavljene iz izločkov ljudi in živali ter umazane vode od pranja, umivanja.. Lahko so prisotni tudi drugi, bolj toksični onesnaževalci, npr. čistila, ostanki barv, lakov. Ti so bolj pogosti v industrijskih odplakah.

Proces obdelave odpadnih voda

Obdelava odpadne vode je večstopenjski proces, med posameznimi čistilnimi napravami sicer prihaja do razlik, marsikatere so zelo primitivne in vodo slabo očistijo medtem ko iz nekaterih prihaja skoraj pitna voda. Tehnologija EM je predvsem uporabna za slabše oz. slabo delujoče čistilne naprave.
Sam proces obdelave odpadne vode bi lahko razdelili v tri stopnje, primarno, sekundarno in terciarno obdelavo.
V postopku primarne obdelave se iz vode mehansko odstrani organske in anorganske delce tako da voda prehaja skozi različno debela sita, ki te delce zadržijo oziroma odstranjujejo. Tako obdelana voda se nekaj časa poseda, voda brez usedlin nato prehaja v naslednji del obdelave. Tako obdelana voda, v primeru da je nato izpuščena v okolje je še vedno zelo onesnažena!

Naslednji korak je anaerobna obdelava, kjer se odvijajo razkrojni in fermentativni procesi razpada organskih snovi preko sodelovanja prisotne mikrobne združbe. Kompleksne organske snovi se razgrajujejo do bolj enostavnih, kajti v primeru da bi bile te izpuščene okolje bi bila to zelo hranljiva mešanica za mikrobe, ki bi s hranjenjem in rastjo povzročali onesnaženje vode. Naslednji korak v sekundarni obdelavi je aerobna obdelava, kjer s pomočjo kisika voda, ki ima sedaj manj organskega materiala, ta nadalje razpada. V obeh korakih se mikroorganizmi združujejo v kosmiče, ki se posedajo in ne prehajajo naprej, se pa odvisno od kvalitete lahko uporabijo kot gnojilo ali pa npr. sežgejo. Vsa organska snov se sicer ne odstrani, se pa količina te zelo zmanjša. V kolikor se tako obdelana voda izpusti v okolje, se prej odstrani še mikrobe z postopkom dezinfekcije (npr. z UV žarki), drugače pa vse v primeru potrebe po tem, voda obdela še v postopku terciarne obdelave.
V postopku terciarne obdelave se voda skoraj popolnoma očisti anorganskih in organskih hranil, po potrebi pa lahko tudi toksinov in drugih onesnaževalcev. Tako obdelana voda je najbolj prečiščena in predstavlja zelo majhno obremenitev za okolje, kamor bo izpuščena.

Odpadne vode in EM

  • Najbolj očitna prednost uporabe EM tehnologije v čistilnih napravah, ki je vidna praktično takoj po aplikaciji s škropljenjem, je zmanjšanje emisije neprijetnih vonjav predvsem amonija, H2S in hlapnih organskih spojin na katerikoli točki v čistilni napravi.

  • Maščobe, ki pridejo z vodo v čistilno napravo, se bodo s pomočjo mikroorganizmov razgradile, tudi maščobe, naložene na stene cevi in bazenov, kar pomeni manj čiščenja in težav z mašenjem.

    Delovanje EM uravnoteži pH proti nevtalnemu in posledično preprečuje korozijo kovinskih in betonskih elementov.

  • Bakterije v EM bodo s svojim delovanjem zadrževali prevlado patogenih mikroorganizmov, kar je pomembno pri čistilnih napravah brez dezinfekcije pred izpustom.

  • Poleg tega se bakterije v EM uspešno lotijo razgradnje morebitnih prisotnih toksinov, kar s tališča čistega okolja ni nepomemben podatek.

V čistilnih napravah, brez dezinfekcije pred izpustom, se efektivni mikroorganizmi skupaj z odplakami izpustijo v okolje in svoje koristno poslanstvo opravljajo še naprej.

_istilna_1

Uporaba in doziranje

Uporaba EM je odvisna od tehnologije čiščenja, lastnosti in kakovosti odpadnih voda ter blata. Tehnologija je primerna za uporabo v industrijskih in kanalizacijskih čistilnih napravah. Čeprav je pod do vidnih rezultatov malo daljša in zahteva sistematično dodajanje novih količin EM, se njihova uporaba izplača, saj je ekološko sprejemljivejša, cenejša in obenem podaljšuje življenjsko dobo kanalizacijskih cevi. Doziranje je odvisno od potreb in želja na posamezni čistilni napravi, zato je potrebno k posamezni rešitvi pristopiti individualno. Okvirna doza je 1l/1m3 in se, kot že rečeno prilagaja potrebam. Izvede se lahko kapljično doziranje preko pršenje ročno ali z uporabo avtomatskih sprinklerskih sistemov, doziranje z direktnim vbrizgom v vstopno odpadno vodo, doziranje direktno v bazen….

Uporablja se EM ORGANO ACTIVE

Prikaži kot Mreža Seznam
Nastavi padajočo smer
na stran
  • Že od 8,90 €
Prikaži kot Mreža Seznam
Nastavi padajočo smer
na stran